โรงเรียนรักบี้ประเทศไทยและRSเทนนิสประเทศไทย

 

rs tennis thailand RSTโรงเรียนรักบี้ไทยเป็นโรงเรียนนานาชาติของอังกฤษที่มีเอกลักษณ์ในประเทศไทย RSเทนนิส ประเทศไทย จะให้ลูกเทนนิสสำหรับการเรียนเทนนิสทั้งหมดในโรงเรียน ปัจจุบันนักเรียนกว่า 50 คน ได้เข้าร่วมเรียนในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา